SZYBKIEPISANIEPRAC

Pisanie prac licencjackich i magisterskich

Piszesz pracę dyplomową? Promotor spędza sen z powiek?
Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Wśród wrocławskich studentów studiów drugiego stopnia przeprowadzono ankietę, której wyniki przedstawiają życie studenckie w mniej różowych barwach, niż było ono ukazywane dotychczas. Otóż prawie trzy czwarte studentów kończących studia licencjackie jest w takiej sytuacji, iż musi podjąć pracę zarobkową. Pisanie prac licencjackich zostawiają studenci na drugim planie.

Codzienne obowiązki zawodowe wymuszają na studentach przyjęcie nie lada samodyscypliny, gdyż podołanie zarówno wymogom profesorów, jak i bycie rzetelnym pracownikiem jest trudne do pogodzenia. Studenci opolskich uczelni znaleźli wyjście z takiej sytuacji. Dla nich pisanie pracy licencjackiej rozpoczyna się znacznie wcześniej, niż dla innych studentów. Systematyczna praca nad zbieraniem materiałów oraz redagowaniem pracy licencjackiej stała się dla nich nawykiem.

Nie mogą sobie pozwolić, tak jak niektórzy studenci, aby zasiąść do pisania w kilka wieczorów, czy też przysłowiowy „tydzień”. Kolidowałoby to z ich obowiązkami zawodowymi. Z tego też powodu starają się systematycznie przygotowywać poszczególne części pracy, aż w końcu prace licencjackie trafiają gotowe i w odpowiednich terminach na ręce zadowolonych z tego promotorów.

Wycena w 15 minut!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela serwisu lub przez firmy powiązane w celu realizacji zlecenia.