SZYBKIEPISANIEPRAC

Pisanie prac licencjackich i magisterskich

Piszesz pracę dyplomową? Promotor spędza sen z powiek?
Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Pisanie prac magisterskich dostarcza wiele problemów studentowi, który (szczególnie) pierwszy raz pisze pracę dyplomową. Przed rozpoczęciem pisania, trzeba mieć przygotowany merytoryczny materiał, który należy przekazać w odpowiedni sposób. Wykładowcy Warszawskich uczelni podpowiadają, że na prace magisterskie składają się trzy części. Część pierwsza, to najbardziej teoretyczny aspekt pracy, który polega na wyjaśnianiu pojęć związanych z tematem pracy i metodologią.

Do tego celu przytacza się definicje różnych autorów, aby ukazać jak szeroko jest ujmowane interesujące nas zagadnienie oraz aby stworzyć sobie bazę teoretyczną, która stanie się pomocna podczas badań. Treści pracy zawarte w drugiej części, przekazują informacje o sposobie przeprowadzonych badań, o zastosowanych metodach i narzędziach badawczych. Trzecia część pracy magisterskiej zawiera szczegółowo opisanie zestawienie badań oraz ich wyniki, wraz z podanymi wnioskami.

Pisanie pracy magisterskiej może być trudne dla studentów, którzy uczą się zaocznie, ze względu na słabą dostępność biblioteki w miejscowości studiów. Takie osoby w tygodniu zazwyczaj pracują, dlatego nie mają zbyt wiele czasu, by wypożyczyć książki w miejscu swojego zamieszkania. Jednak na uczelniach w Łodzi nie stanowi to większego problemu, ponieważ biblioteka otwarta jest także w każdą sobotę i niedzielę, tak by każdy student z niej mógł skorzystać.

Wycena w 15 minut!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela serwisu lub przez firmy powiązane w celu realizacji zlecenia.